დამატებითი გვერდი

მთავარ გვერდზე გადასვლა

ფულის საუკეთესოდ დაბანდების გზა

SUPERB COMBI-ის ფასები

Active
Ambition
Style
L&K
| 6-speed automat. 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,4 TSI | 6-speed mech. | 110 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,4 TSI | 6-speed mech. | 110 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,4 TSI | 6-speed mech. 4x4 | 110 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,4 TSI | 7-speed automat. | 110 0 GEL - Lari 79 000 GEL - Lari 82 600 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,4 TSI | 7-speed automat. | 110 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,4 TSI | 6-speed mech. | 92 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,6 TDI | 6-speed mech. | 88 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,6 TDI | 7-speed automat. | 88 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,8 TSI | 6-speed mech. | 132 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
1,8 TSI | 7-speed automat. | 132 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
2,0 TDI | 6-speed mech. | 110 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
2,0 TDI | 6-speed mech. 4x4 | 110 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
2,0 TDI | 7-speed automat. | 110 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
2,0 TDI | 6-speed mech. | 140 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
2,0 TDI | 7-speed automat. | 140 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
2,0 TDI | 7-speed automat. 4x4 | 140 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari 0 GEL - Lari
2,0 TSI | 6-speed automat. | 162 83 400 GEL - Lari 86 500 GEL - Lari 90 000 GEL - Lari 101 500 GEL - Lari
2,0 TSI | 6-speed automat. 4x4 | 206 0 GEL - Lari 95 800 GEL - Lari 0 GEL - Lari 110 800 GEL - Lari