ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ COOKIES და სხვა ვებ ტექნოლოგიების გამოყენებით

ეს ვებგვერდი იმართება ŠKODA AUTO-ს მიერ, რომლის ოფისიც რეგისტრირებულია შემდეგ მისამართზე: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, ჩეხეთის რესპუბლიკა, საფოსტო კოდი: 29360, საიდენთიფიკაციო ნომერი: 001 77 041, რეგისტრირებულია კომერციული რეესტრის მიერ ქალაქ პრაღაში საალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ფაილი N. B 332 ("ŠKODA AUTO" ან  "ჩვენ"). საიტის მომხმარებლებისათვის მომსახურების მიწოდების მიზნით.

ინფორმაცია cookies და სხვა ვებ ტექნოლოგიების გამოყენებით პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ ("ინფორმაცია" ან "განცხადება") განმარტავს, თუ როგორ და რა ტექნოლოგიების გამოყენებით ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. ჩვენ შეიძლება პერიოდულად განვაახლოთ ეს განცხადება. განცხადებაში განხორციელებული ყველა ცვლილება გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე.

რომელი ვებ ტექნოლოგიების გამოყენება შეუძლია ვებ გვერდს

შპს „ავტო ცენტრი თბილისი“ - იყენებს „cookie” ტექნოლოგიას იმის გასარკვევად თუ როგორ მოხვდა ესა თუ ის მომხმარებელი კონკრეტულ ვებგვერდზე, რათა მაქსიმალურად მოსახერხებელი გახადოს ვებგვერდით სარგებლობა და ხელი შეუწყოს მის ეფექტურ ფუნქციონირებას.

Cookies

Cookies არის მცირე ზომის ფაილები, რომლებიც თქვენს მიერ ნანახი ინტერნეტ გვერდის საშუალებით იგზავნება. ის იწერება თქვენს მყარ დისკზე. მათი საშუალებით გვერდის ძიებისას ინფორმაციზე წვდომა ბევრად უფრო სწრაფია და გვერდების მუშაობაც გამართული. იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ, შეგიძლიათ მათი დაბლოკვა თქვენი ვებ ბრაუზერის პარამეტრებში.

Cookies იმახსოვრებს და გადასცემს ინტერნეტ ბრაუზერს მონაცემებს იმის შესახებ, თუ რა ტიპის გვერდები გაინტერესებთ ინტერნეტ სივრცეში, რა სიხშირით სარგებლობთ მათით და რამდენი ხანი იმყოფებოდით კონკრეტულ გვერდზე, ასევე ხართ თუ არა ვებგვერდის რეგისტრირებული მომხმარებელი. ასევე, ინტერნეტ ბრაუზერის პარამეტრებში თქვენ შეგიძლიათ შეაჩეროთ cookies მიღება. გარდაამისა, შესაძლებელია მათი მართვა, თუმცა, ამ მოქმედებამ შესაძლოა იმოქმედოს თქვენს მიერ ნანახი ინტერნეტ გვერდების სწორად მუშაობაზე.

აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ლინკებზე:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

 

IP address

IP address არის უნიკალური მისამართი, რომელსაც კომპიუტერული მოწყობილობები იყენებენ ერთმანეთის იდენტიფიკაციასა და კომუნიკაციისათვის, როგორც გარე ინტერნეტ სამყაროში, აგრეთვე შიდა ინტრანეტ ქსელში. IP მისამართი აქვს ყველა მოწყობილობას რომელიც ჩართულია კომპიუტერულ ქსელში და იგი აუცილებლად არის უნიკალური.

Pixel

Pixel ეს არის პროგრამული კოდი, რომლითაც შესაძლებელია საიტზე შემოსული მომხმარებლების თვალყურისდევნება და მათი ქცევის გაანალიზება. ეს გულისხმობს გავიგოთ თუ რატომ ეწვია მომხმარებელი ვებგვერდს, დაამატა თუ არა კალათაში რაიმე პროდუქტი, რა პრინციპით შეარჩია პროდუქტის, შეავსო თუ არა ფორმა და ასე შემდეგ.

 

დამუშავებული პერსონალური მონაცემები:

მომხმარებლის კომპიუტერისა და პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრები ავტომატურად გროვდება და მუშავდება. მონაცემების შგროვება ხდება მაშინ, როდესაც საიტზე შედიხათ თქვენი კომპიუტერის, ტელეფონის ან სხვა მოწყობილობის საშუალებით. ასეთი მონაცემებია:

მოწყობილობის მონაცემები: IP მისამართი, MAC მისამართი, ბრაუზერის ტიპი, დომეინის სახელი, მოწყობილობის ფუნქციები

სისტემაში ყოფნა: წვდომის დრო და ინტერნეტ გვერდების მისამართები, საიდანაც მომხმარებელმა ნახა გვერდი.

ადგილმდებარეობის მონაცემები, რომლებიც მიიღება სხვადასხვა ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი ტექნოლოგიით, მაგალითად GPS, Wi-Fi დაშვების წერტილები ან სხვა.

სხვა მონაცემები, რომელთა დამუშავენაც შესაძლებელია თქვენს მიერ ვებგვერდზე შემოსვლისას. მონაცემების შეგროვება და გამოყენება ხდება შესაბამისი საკანონმდებლო პოლიტიკის დაცვით.

მონაცემთა დამუშავების მიზანი და მისი აღწერა:

ჩვენ ვამუშავებთ და ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისათვის:

საიტის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. თქვენი პერსონალური მონაცემები გვეხმარება უზრუნველვყოთ ძირითადი ფუნქციების გამართულად მუშაობა. ვებგვერდი ვერ იმუშავებს სწორად, საჭირო მონაცემების დამუშავების გარეშე.

პერსონალური მონაცემების დამახსოვრება,როგორიცაა: ენა, რეგიონი, ეკრანის გარჩევადობა, cookie-ხე თანხმობა და სხვა.

ტრეფიკის კონტროლი, რათა არ მოხდეს მომხმარებლების მონაცემების დაკარგვა, გაუმართლებელი გამოყენება, ცვლილება, ან მათზე არაავტორიზებული წვდომის დამყარება.

• მომხმარებლის ქცევის სტატისტიკა და ანალიზი. სტატისტიკის შესაქმნელად, სხვადასხვა ვებგვერდზე მომხმარებლის ქცევის გასაკონტროლებლად და გასაანალიზებლად პერსონალურ მონაცემებს იყენებენ.

პროდუქციის მარკეტინგი და კავშირი სოციალურ ქსელებთან. თქვენი პირადი მონაცემები გამოიყენება, რათა ინფორმაცია მოგაწოდოთ KODA AUTO- სა და მესამე პირების ღონისძიებების, კონკურსების, რეკლამების, გაზეთების, კატალოგების წარდგენისა თუ სხვა მომსახურების შესახებ. თქვენი პირადი მონაცემები ასევე გამოიყენება ვებსგვერდის სოციალურ ქსელებთან დასაკავშირებლად.

როგორ ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს:

ზოგიერთი პერსონალური მონაცემის შეიძლება დამუშავდეს ŠKODA AUTO- ს ან მესამე მხარის კანონიერი ინტერესის საფუძველზე. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ cookies- ს, რომლებიც დამუშავებულია შემდეგი მიზნით:

(i) ვებსაიტის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,

(ii) სესიის განმავლობაში დომენზე მომხმარებლის ინფორმაციის შენახვა

(iii) ვებგვერდის ტრაფიკის თვალყურის დევნება.

დამუშავების ვადა:

შპს „ავტო ცენტრი თბილისი“ ვალდებულებას იღებს გამოიყენოს, შეინახოს და დაამუშაოს ვებგვერდის მომხმარებლების შესახებ მოთხოვნილი პირადი ხასიათის ინფორმაცია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის“ შესაბამისად, ვებგვერდზე შემოსვლიდან 6 თვის განმავლობაში.

ვის შეგვიძლია მივაწოდოთ პერსონალური მონაცემები:

ზოგიერთ შემთხვევებში,მიღებული პერსონალური მონაცემები ჩვენ შეგვიძლია მოვაწოდოთ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, კერძოდ: მარკეტინგის სააგენტოებს, კომპანიების გაერთიანებებს, ანალიტიკური და სტატისტიკური მომსახურების სააგენტოებს.

Google Analytics

ჩვენ ვიყენებთ Google Analytics-ს, რომლის საშუალებით ვაანალიზებთ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს ვებსაიტს. ეს მონაცემები მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას; მაგ: რომელ გვერდებს ათვალიერებთ, რომელ ბმულებზე აჭერთ, რამდენ ხანს ატარებთ გვერდზე, როგორ იყენებთ კონფიგურატორს, რომელ მოწყობილობას იყენებთ. ამ მონაცემებს ვიყენებთ, რათა გავიგოთ, თუ როგორ იყენებენ ადამიანები ჩვენს ვებ-გვერდს და დავრწმუნდეთ მის სწორ ფუნქციონირებაში. იმისათვის, რომ უარი თქვათ Google Analytics-ზე ეწვიეთ ბმულს:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics-ის შსახებ დეტალური ინფორმაციისას და პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობის შესახებ იხილეთ:

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook

ეს ვებგვერდი Facebook-დან იყენებს ანალიტიკურ cookie ფაილებს, პიქსელებსა და სხვა ტექნოლოგიებს, რაც საშუალებას იძლევა შეგროვდეს ან მოიძიებნოს ინფორმაცია ამ ან სხვა საიტებიდან ინტერნეტში, მიღებული ინფორმაცია კი შეიძლება გამოყენებულ იქნას Facebook-ის მიერ სარეკლამო კამპანიის სწორად წარმართვისა და მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრისათვის. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ და გააუქმოთ ჩვენს საიტზეFacebook-ის მიერ cookie ფაილების გამოყენება. თუმცა თუ ამას ყველა სახის cookie ფაილისათვის გაკეთებთ, მაშინ ვერ შეძლებთ ვებგვერდის მახასიათებლების სრულყოფილად გამოიყენებას.

სხვა

თქვენი პერსონალური მონაცემების მოთხოვნის შემთხვევაში, საჭიროებისამებრ ინფორმაცია შეიძლება მივაწოდოთ სამთავრობო ორგანოებს, კერძოდ: სასამართლოს და სხვა სამართალდამცავ ორგანოებს.

 

 

პირადი მონაცემების წყარო:

პირადი მონაცემები პირდაპირ, უშუალოდ თქვენგან მიიღება.

პირადი მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნისათვის:

პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას მიღებული ინფორმაცია შეიძლება ე.წ მესამე ქვეყნებში გადავიდეს, რაც ევროპის ეკონომიკური ტერიტორიის გარეთ არსებულ ქვეყნებს მოიცავს.

Google Analytics-ს ან Facebook-ის მიერ აღწერილი ანალიტიკური cookie ფაილების და სხვა ვებ ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით, თქვენი პერსონალური მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე სერვერებს შეიძლება გადაეცეს. ასეთი გადაცემა ლეგალურად არის ნებადართული, ევროკომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, პირადი მონაცემების ადეკვატური დაცვის შესაბამისი სერთიფიკატის საშუალებით, რომელიც ევროკომისიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ერთობლივ იურიდიულ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. ამ საკითხთან დაკავშირებით სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: 

http://www.skoda-auto.com/data-privacy

ავტომატიზირებული გადაწყვეტილების მიღება პერსონალური მონაცემების საფუძველზე, რომელიც შეიძლება იყოს სამართლებრივი ან სხვა მნიშვნელოვანი შინაარსის მატარებელი:

დამუშავების ნაწილში ავტომატური გადაწყვეტილების მიღება არ იქნება გამოყენებული.

დამატებითი ინფორმაცია

პერსონალური მონაცემები შეიძლება დაარქივდეს და გამოყენებული იქნეს სამეცნიერო, ისტორიული ან სტატისტიკური კვლევის მიზნებისათვის.

ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი გარე ვებსაიტების შინაარსზე-ჰიპერბმულებზე. შესაბამისად, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენი პერსონალური მონაცემების გარე ვებგვერდებზე დამუშავებაზე. ჩვენ მიერ შეგროვებული და დამუშავებული მონაცემების უნებართვო წვდომის, უნებართვო შეცვლის, ინფორმაციის გამჟღავნების ან განადგურებისგან მაქსიმალური დაცულობის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ შესაბამისი საორგანიზაციო და ტექნიკური ზომები მივიღეთ, მათ შორის ფიზიკური და ელექტრონული მართვის პროცედურები. თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და პირადი მონაცემები, რომლებიც თქვენ შეიტანეთ ჩვენს ვებგვერდზე, დაშიფრულია და დაცულია SSL სერთიფიკატის მიერ. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ჩვენ არ შეგვიძლია უსაფრთხოების გარანტია მოგცეთ, თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები სათანადო პირობების დაცვის გარეშეა გადაცემული.

უფლებები და კონტაქტი