იხილეთ ყველა ტექნიკური დეტალი

SCALA-ს ტექნიკური მახასიათებლები

ავტომობილის გაბარიტები

უსაფრთხოება

უსაფრთხოების სხვა მახასიათებლები

ŠKODA არის უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. შემდეგი მახასიათებლები ხელმისაწვდომია როგორც სტანდარტული, ასევე არჩევითი ოფციებისთვის:

› Isofix-ი და დამაგრების ზედა წერტილები ბავშვის სავარძლის დასამაგრებლად მეორე რიგის გარე სავარძლე ბზე. Isofix ასევე ხელმისაწვდომია წინა მგზავრის სავარძლისთვის.

› ეკიპაჟის დაცვის დამხმარე სისტემები (Crew Protect Assist), ჭიმავს უსაფრთხოების ღვედებს და ხურავს ფანჯრებს.

› შეჯახების შემდეგ, მრავალჯერადი შეჯახების საწინააღმდეგო მუხრუჭები (Multi-collision Brake), ავტომატურად ამუხრუჭებს ავტომობილს და ამცირებს მრავალჯერადი შეჯახების რისკს.

› ABS იცავს საბურავების ჩაკეტვას საგანგებო დამუხრუჭების დროს, ან მოლიპულ ზედაპირებზე დამუხრუჭებისას.

› EDL ერთ-ერთი მამოძრავებელი საბურავის დაბალი წნევის გამო, აძლიერებს აჩქარებას აღმართზე მოძრაობისას.

› MSR ითვალისწინებს მამოძრავებელი საბურავის ჩაკეტვას, რაც შესაძლებელია მოხდეს გლუვ ზედაპირზე მოძრაობის შენელებისას.

› სამუხრუჭე ზეწოლის გაზრდით, მუხრუჭების ასისტენტი ეხმარება მძღოლს ისეთ სიტუაციებში, როდესაც აუცილებელია სასწრაფო დამუხრუჭება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს საჭირო სამუხრუჭე მანძილის შემცირება.

› ASR უზრუნველყოფს ავტომობილის შეუფერხებლად დაქოქვასა და აჩქარებას სრიალა ზედაპირზეც კი.

› საბურავებში წნევის კონტროლი TPM+ მძღოლს მუდმივაც აცნობს საბურავებში წნევის დონეს.

› არჩევითი ოფცია- აღმართზე დაჭერის კონტროლი, ეხმარება მძღოლს აღმართზე უსაფრთხო ასვლაში ხელის მუხრუჭის გამოყენების გარეშე. სისტემა იცავს ავტომობილს უკან დაგორებისაგან.

› სამუხრუჭე ნათება- ამცირებს შეჯახების რისკს უკნიდან, განსაკუთრებით მაგისტრალზე, ან საცობში მოულოდნელად დამუხრუჭებისას.